Antagningspoäng för Kandidatprogram i teknisk matematik vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41820

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.43 14.30 0.60 99.99 0.00
Urval 2 14.43 15.33 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teknisk matematik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.43 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 51 personer till Kandidatprogram i teknisk matematik vid Mälardalens högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 16 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna