Antagningspoäng för Kandidatprogram i tillämpad AI vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44808

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.21 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 12.75 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i tillämpad AI vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 213 personer till Kandidatprogram i tillämpad AI vid Mälardalens högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 44 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna