Antagningspoäng för Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41817

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.71 0.75 0.00 3.00
Urval 2 14.40 13.20 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

696

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 696 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola varav 164 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 75 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 74 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.91 15.10 0.80 4.00
Urval 2 15.17 14.56 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.91 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

736

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 736 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola varav 186 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 61 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 62 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.06 0.80 3.00
Urval 2 13.80 13.75 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

759

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

145

Under HT2016 sökte 759 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola varav 185 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 102 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 106 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.03 1.00 4.00
Urval 2 16.40 14.83 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.03 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

987

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 987 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola varav 212 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.30 0.85 4.00
Urval 2 15.77 14.70 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

883

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 883 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Mälardalens högskola varav 187 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 66 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 66 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna