Antagningspoäng för Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44812

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 17.65 0.35 0.00 0.00
Urval 2 16.40 17.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

33

Under HT2020 sökte 167 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 2 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 1 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.57 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.60 15.40 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2019 sökte 208 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 6 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 19.24 0.80 0.00 0.00
Urval 2 18.30 18.76 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 232 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 61 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 2 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.95 0.80 0.00
Urval 2 16.82 16.72 0.55
För höstterminen år 2017 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 243 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 68 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 2 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 15.69 0.90 0.00
Urval 2 16.50 15.69 0.55
För höstterminen år 2016 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 230 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.75 1.05 0.00
Urval 2 18.70 18.75 1.05
För höstterminen år 2015 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 338 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 0 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 20.70 0.95 0.00
Urval 2 17.19 17.01 0.85
För höstterminen år 2014 hade Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 312 personer till Rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 0 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 0 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna