Antagningspoäng för Språk- och kommunikationsprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41821

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.75 12.80 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Språk- och kommunikationsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 11.75 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 139 personer till Språk- och kommunikationsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna