Antagningspoäng för Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43812

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 14.79 0.30 0.00 3.00
Urval 2 12.44 14.27 0.20 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

470

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 470 personer till Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 67 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 51 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 35 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.67 0.40 0.00 3.00
Urval 2 13.20 12.14 0.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 437 personer till Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 36 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 30 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.99 15.24 0.60 0.00 2.00
Urval 2 13.95 14.60 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 15.24 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 560 personer till Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 38 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 15.94 0.65 3.00
Urval 2 14.50 14.50 0.60 3.00
För höstterminen år 2017 hade Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

590

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 590 personer till Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.55 0.70 3.00
Urval 2 15.54 16.19 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

590

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 590 personer till Statsvetarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 78 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 43 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 40 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna