Antagningspoäng för Tekniskt basår vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41811

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.60 0.40 0.00 3.00
Urval 2 12.22 12.66 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

150

Under HT2019 sökte 531 personer till Tekniskt basår vid Mälardalens högskola varav 170 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 106 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 97 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna