Antagningspoäng för Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44811

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 14.66 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 108 personer till Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 16.38 0.45 99.99
Urval 2 13.60 16.38 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 92 personer till Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 1 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.10 11.69 0.20
Urval 2 10.10 10.86 0.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Textdesign - informationsdesign på Mälardalens högskola 10.10 i urvalsgrupp BI, 11.69 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 131 personer till Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 14.30 0.40 0.00
Urval 2 13.30 14.30 0.55
För höstterminen år 2014 hade Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 130 personer till Textdesign - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 5 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna