Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp vid Malmö universitet

Programkod: MAU-86154

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 14.60 0.00 0.00 3.00
Urval 2 11.41 14.60 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 125 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp vid Malmö universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 12 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.34 14.06 0.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 12.34 i urvalsgrupp BI, 14.06 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 133 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp vid Malmö universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 12 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 9 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö