Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp vid Malmö universitet

Programkod: MAU-96171

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.78 14.08 0.30 0.00 4.00
Urval 2 14.78 14.08 0.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 14.78 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 254 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp vid Malmö universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 22 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 17 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15 14.34 0.35 0.00 3.00
Urval 2 14.15 14.34 0.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 14.15 i urvalsgrupp BI, 14.34 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2019 sökte 223 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp vid Malmö universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 23 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 19 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö