Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet

Programkod: MAU-86161

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.77 11.87 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 10.77 i urvalsgrupp BI, 11.87 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 156 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 15 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 12.49 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 12.49 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 159 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 14.50 0.00 0.00 0.00
Urval 2 11.51 13.50 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 180 personer till Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp vid Malmö universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 7 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 8 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö