Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp vid Malmö universitet

Programkod: MAU-96178

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.96 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.71 15.96 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 284 personer till Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp vid Malmö universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.44 16.69 0.60 0.00 4.00
Urval 2 16.44 16.69 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 16.44 i urvalsgrupp BI, 16.69 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 288 personer till Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp vid Malmö universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö