Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp vid Malmö universitet

Programkod: MAU-96179

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 14.90 0.75 0.00 4.00
Urval 2 17.08 14.90 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 299 personer till Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp vid Malmö universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 17 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 15.22 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.45 16.30 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp vid Malmö universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 299 personer till Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp vid Malmö universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö