Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö universitet

Programkod: MAU-86168

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.78 19.96 0.70 0.00 3.00
Urval 2 16.34 15.89 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö universitet antagningspoängen 16.78 i urvalsgrupp BI, 19.96 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 241 personer till Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 4 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö