Antagningspoäng för Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning vid Malmö universitet

Programkod: MAU-98406

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 16.97 0.50 0.00 0.00
Urval 2 14.33 16.97 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning vid Malmö universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2020 sökte 272 personer till Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning vid Malmö universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 29 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 25 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö