Antagningspoäng för Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö universitet

Programkod: MAU-88507

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.29 16.50 0.65 0.00 4.00
Urval 2 12.04 16.28 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 14.29 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 291 personer till Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 45 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.27 0.80 0.00 4.00
Urval 2 0.00 14.27 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 263 personer till Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 36 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö