Antagningspoäng för English Studies vid Malmö universitet

Programkod: MAU-82016

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 13.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade English Studies vid Malmö universitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

61

Under HT2020 sökte 293 personer till English Studies vid Malmö universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 20 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 14 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.09 16.98 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade English Studies vid Malmö universitet antagningspoängen 12.09 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2019 sökte 324 personer till English Studies vid Malmö universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 23 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 23 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 34% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.19 16.27 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade English Studies vid Malmö universitet antagningspoängen 12.19 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 305 personer till English Studies vid Malmö universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 24 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö