Antagningspoäng för Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet

Programkod: MAU-86134

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 15.19 0.00 0.00 3.00
Urval 2 10.93 13.47 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 14.34 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1151

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

315

Under HT2020 sökte 1151 personer till Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet varav 459 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 21 var män och 328 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 315 personer varav 18 var män och 297 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 15.15 0.10 0.00 3.00
Urval 2 11.25 12.85 0.00 0.00 2.50
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1170

Antagna urval 1

335

Antagna urval 2

305

Under HT2019 sökte 1170 personer till Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 335 personer i det första urvalet varav 26 var män och 309 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 305 personer varav 17 var män och 287 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 14.86 0.40 0.00 3.00
Urval 2 13.25 13.90 0.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1399

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

305

Under HT2018 sökte 1399 personer till Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning vid Malmö universitet varav 514 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 33 var män och 297 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 305 personer varav 25 var män och 280 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö