Antagningspoäng för Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet

Programkod: MAU-86137

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.00 0.00 0.00 3.50
Urval 2 13.39 13.90 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

175

Under HT2020 sökte 781 personer till Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet varav 189 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 19 var män och 191 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 21 var män och 154 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 15.20 0.10 0.00 3.50
Urval 2 13.34 15.10 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

722

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

165

Under HT2019 sökte 722 personer till Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet varav 185 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 16 var män och 182 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 18 var män och 146 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.57 0.25 0.00 3.00
Urval 2 0.00 13.18 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

897

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

175

Under HT2018 sökte 897 personer till Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö universitet varav 233 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 24 var män och 186 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 21 var män och 154 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö