Antagningspoäng för Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet

Programkod: MAU-96219

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2020 sökte 266 personer till Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 19.81 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 240 personer till Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö