Antagningspoäng för Human Rights vid Malmö universitet

Programkod: MAU-81958

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 15.50 0.45 0.00 3.50
Urval 2 15.70 15.50 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Human Rights vid Malmö universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 534 personer till Human Rights vid Malmö universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 17.17 0.50 0.00 3.00
Urval 2 15.82 16.50 0.20 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Human Rights vid Malmö universitet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

529

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 529 personer till Human Rights vid Malmö universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.46 0.40 0.00 3.00
Urval 2 12.72 16.24 0.40 0.00 2.50
Höstterminen år 2018 hade Human Rights vid Malmö universitet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

69

Under HT2018 sökte 643 personer till Human Rights vid Malmö universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 13 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö