Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet

Programkod: MAU-86152

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 15.32 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 355 personer till Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 53 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 17.38 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.32 17.38 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 353 personer till Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 48 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 36 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.37 0.80 0.00 3.50
Urval 2 14.78 16.37 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

398

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 398 personer till Idrottsvetenskapligt program: Sport Management vid Malmö universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö