Antagningspoäng för International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet

Programkod: MAU-81956

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 15.16 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 248 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.63 16.14 0.00 0.00 3.00
Urval 2 11.54 15.71 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet antagningspoängen 13.63 i urvalsgrupp BI, 16.14 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 251 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 13 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.57 15.66 0.15 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet antagningspoängen 14.57 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 304 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö