Antagningspoäng för Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet

Programkod: MAU-88514

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.46 16.95 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.72 16.94 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet antagningspoängen 17.46 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 476 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 15.88 0.65 0.00 3.00
Urval 2 15.68 15.57 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

52

Under HT2019 sökte 435 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 20 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 20 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.05 0.70 0.00 3.00
Urval 2 15.99 15.05 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 477 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö