Antagningspoäng för Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet

Programkod: MAU-81955

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 17.27 0.00 0.00 0.00
Urval 2 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 322 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 15.35 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet antagningspoängen 14.34 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 289 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 15.57 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet antagningspoängen 13.69 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 413 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö