Antagningspoäng för Produktdesign vid Malmö universitet

Programkod: MAU-82100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 19.74 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.80 18.90 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Produktdesign vid Malmö universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 643 personer till Produktdesign vid Malmö universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 22 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.30 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.30 15.64 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Produktdesign vid Malmö universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 488 personer till Produktdesign vid Malmö universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 27 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 17.56 0.90 0.00 4.00
Urval 2 18.35 17.56 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Produktdesign vid Malmö universitet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

599

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 599 personer till Produktdesign vid Malmö universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö