Antagningspoäng för Produktionsledare: Media vid Malmö universitet

Programkod: MAU-88515

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.86 0.65 0.00 3.50
Urval 2 17.24 14.67 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Produktionsledare: Media vid Malmö universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 554 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 20 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 16.92 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.81 17.70 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Produktionsledare: Media vid Malmö universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 508 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 19 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 15.92 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.40 15.57 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Produktionsledare: Media vid Malmö universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

562

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 562 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö