Antagningspoäng för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet

Programkod: MAU-85606

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 12.84 0.00 0.00 2.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 12.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 266 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 23 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 14.46 0.15 0.00 3.00
Urval 2 0.00 11.09 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 217 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.33 14.08 0.40 0.00 3.00
Urval 2 11.88 13.32 0.00 0.00 2.00
Höstterminen år 2018 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet antagningspoängen 14.33 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 275 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö