Antagningspoäng för Spelutveckling vid Malmö universitet

Programkod: MAU-88511

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.29 14.67 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.61 14.40 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Spelutveckling vid Malmö universitet antagningspoängen 16.29 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 561 personer till Spelutveckling vid Malmö universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 71 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 62 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.39 15.30 0.95 0.00 3.00
Urval 2 14.70 14.74 0.80 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Spelutveckling vid Malmö universitet antagningspoängen 15.39 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

559

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

76

Under HT2019 sökte 559 personer till Spelutveckling vid Malmö universitet varav 159 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 81 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 70 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.95 0.90 0.00 4.00
Urval 2 14.17 14.02 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Spelutveckling vid Malmö universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

74

Under HT2018 sökte 598 personer till Spelutveckling vid Malmö universitet varav 137 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 84 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 65 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö