Antagningspoäng för Transport Management vid Malmö universitet

Programkod: MAU-84101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 15.37 0.55 0.00 3.00
Urval 2 14.75 14.28 0.20 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Transport Management vid Malmö universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

386

Antagna urval 1

98

Antagna urval 2

88

Under HT2020 sökte 386 personer till Transport Management vid Malmö universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 98 personer i det första urvalet varav 61 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 56 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 13.48 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.52 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Transport Management vid Malmö universitet antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

94

Antagna urval 2

82

Under HT2019 sökte 323 personer till Transport Management vid Malmö universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 94 personer i det första urvalet varav 67 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 62 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.63 14.10 0.75 0.00 3.50
Urval 2 14.10 13.87 0.50 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Transport Management vid Malmö universitet antagningspoängen 14.63 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 408 personer till Transport Management vid Malmö universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 65 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 54 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö