Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19410

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 10.40 0.15 99.99 0.00
Urval 2 12.40 10.40 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 10.40 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 177 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska vid Örebro universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.13 0.10
Urval 2 12.20 14.13 0.35 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska på Örebro universitet 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 164 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska vid Örebro universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 18.94 0.35 99.99 0.00
Urval 2 14.70 19.50 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 153 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 23 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro