Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19411

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.35 15.78 0.35 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 12.35 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 164 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.85 0.75 0.00
Urval 2 12.70 15.94 0.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 213 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.10 0.65 0.00
Urval 2 15.00 14.10 0.40
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 197 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.44 16.38 0.40 0.00
Urval 2 13.10 17.29 0.25
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 14.44 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 153 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia vid Örebro universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro