Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19412

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.92 15.40 0.65 99.99
Urval 2 18.69 15.40 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet antagningspoängen 12.92 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 50 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro