Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik, Idrott och hälsa vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19413

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.39 15.29 1.30 99.99
Urval 2 15.39 18.04 1.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 15.39 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 59 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 18.58 0.80 99.99
Urval 2 16.85 18.58 0.95 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 64 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro