Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19406

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.77 16.85 0.70 0.00
Urval 2 18.77 16.85
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 18.77 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 75 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska vid Örebro universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.45 1.40
Urval 2 11.45 1.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska på Örebro universitet 11.45 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 61 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska vid Örebro universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 0.90
Urval 2 14.89 1.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska på Örebro universitet 14.89 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 68 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro