Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19402

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.82 22.17 0.70
Urval 2 14.82 22.17 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble på Örebro universitet 14.82 i urvalsgrupp BI, 22.17 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 115 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble vid Örebro universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 16.26 1.40 99.99
Urval 2 14.89 16.26 1.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble vid Örebro universitet antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 114 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble vid Örebro universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 1.20
Urval 2 16.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble på Örebro universitet 16.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 124 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble vid Örebro universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro