Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19414

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 0.00 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 111 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 18.00 0.65
Urval 2 15.65 0.65
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska på Örebro universitet 15.65 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 130 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 17.26 0.35 0.00
Urval 2 17.26 0.35
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 144 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.98 0.45 99.99
Urval 2 13.20 13.98 0.45 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.98 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 120 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 19.15 0.10 0.00
Urval 2 13.50 0.10
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 88 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro