Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19415

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 14.04 0.55 0.00 3.00
Urval 2 15.11 16.73 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 189 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 15.29 0.30 0.00 0.00
Urval 2 13.14 14.82 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 13.93 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 168 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 14.63 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 220 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 19 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 14.25 0.75
Urval 2 15.00 14.25 0.60
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia på Örebro universitet 15.41 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 241 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.27 13.65 0.30 0.00
Urval 2 12.45 12.83 0.30
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 15.27 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 235 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 26 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 19 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 16.95 0.45 0.00
Urval 2 13.30 12.41 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 213 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 14.80 0.60 0.00
Urval 2 16.00 14.39 0.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 191 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia vid Örebro universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro