Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19416

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 15.23 0.20 99.99 0.00
Urval 2 14.50 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 172 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 21 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 10.65 0.45 99.99 0.00
Urval 2 13.50 0.65 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 10.65 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 165 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 14 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 14.20 0.40 99.99
Urval 2 13.05 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 152 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 14 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 12 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro