Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19419

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 12.21 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.90 12.21 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 12.21 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 131 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.93 13.10 0.30 0.00
Urval 2 14.93 13.10 0.30
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 14.93 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 153 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.98 0.10 2.00
Urval 2 15.60 15.98 0.10 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 194 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.28 0.10 2.50
Urval 2 14.35 12.84 0.10 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.28 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 161 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.01 0.55 0.00
Urval 2 14.80 15.01 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.01 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 144 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia vid Örebro universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro