Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19418

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 11.55 0.30 99.99
Urval 2 12.25 11.55 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 11.55 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 125 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 12 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 10.75 0.15 99.99
Urval 2 12.15 10.75 0.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, 10.75 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 135 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 8 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 12 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.79 21.85 0.50 99.99 0.00
Urval 2 12.20 21.85 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet antagningspoängen 11.79 i urvalsgrupp BI, 21.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 114 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 11 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro