Antagningspoäng för Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59407

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.80 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 184 personer till Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 12.60 0.85 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 12.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 155 personer till Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 14.47 0.85 99.99 0.00
Urval 2 17.02 22.50 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 14.47 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 166 personer till Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 14 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 11 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 14.62 0.45 99.99 0.00
Urval 2 13.90 14.62 0.95 99.99
Höstterminen år 2015 hade Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.62 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 185 personer till Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 12.31 0.60 99.99 0.00
Urval 2 14.19 15.95 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 12.31 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 145 personer till Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 17 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro