Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79328

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.20 0.35 0.00 4.00
Urval 2 14.73 15.20 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

558

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 558 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 25 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.21 0.15 0.00 3.50
Urval 2 12.24 14.80 0.00 0.00 2.50
För vårterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

60

Under VT2020 sökte 395 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 13 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 14.95 0.30 0.00 3.00
Urval 2 12.44 14.95 0.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 465 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 24 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 15.60 0.35 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 389 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.11 0.55 0.00 4.00
Urval 2 13.60 15.19 0.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

666

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 666 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.39 15.82 0.50 0.00 4.00
Urval 2 13.85 15.05 0.30 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.39 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

550

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 550 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 17.29 0.70 4.00
Urval 2 15.75 16.25 0.60 3.00
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

713

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 713 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.73 0.55 4.00
Urval 2 14.75 15.31 0.55 4.00
Vårterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

618

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 618 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 16.18 0.65 3.00
Urval 2 16.45 15.51 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

784

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 784 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 26 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.64 0.70 3.00
Urval 2 15.87 15.80 0.65 4.00
Vårterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

800

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

60

Under VT2016 sökte 800 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 22 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.50 0.70 4.00
Urval 2 16.50 16.50 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

920

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 920 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 22 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.12 0.65 4.00
Urval 2 16.20 15.80 0.65 3.00
Vårterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

55

Under VT2015 sökte 673 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 23 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.98 0.70 4.00
Urval 2 16.60 15.90 0.70
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

857

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 857 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.31 0.60 0.00
Urval 2 15.90 16.30 0.55
Vårterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under VT2014 sökte 641 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 13 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro