Antagningspoäng för Audionomprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79422

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.43 0.45 0.00 3.00
Urval 2 13.20 14.05 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Audionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 255 personer till Audionomprogrammet vid Örebro universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.67 15.10 0.50 3.00
Urval 2 12.40 13.99 0.25
För höstterminen år 2017 hade Audionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.67 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 311 personer till Audionomprogrammet vid Örebro universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 21 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.73 0.65 4.00
Urval 2 14.50 15.11 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Audionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 377 personer till Audionomprogrammet vid Örebro universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.07 0.70 4.00
Urval 2 16.10 16.54 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Audionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 456 personer till Audionomprogrammet vid Örebro universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.83 0.70 4.00
Urval 2 15.70 15.69 0.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Audionomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 430 personer till Audionomprogrammet vid Örebro universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro