Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79420

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 16.91 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.94 16.25 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 287 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.83 0.45 0.00 0.00
Urval 2 14.42 15.86 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 250 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 7 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 15.71 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 301 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 17.14 0.70 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 338 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 9 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 16.33 0.90 2.50
Urval 2 15.65 16.33 0.90
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

363

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 363 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 18.64 0.95 0.00
Urval 2 15.54 17.61 0.90
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 18.64 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 361 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.89 0.80 0.00
Urval 2 15.10 13.48 0.10
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 298 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro