Antagningspoäng för Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59410

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 15.70 0.90 0.00
Urval 2 15.50 15.15 0.80
För höstterminen år 2016 hade Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

63

Under HT2016 sökte 643 personer till Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 53 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 45 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.64 14.70 0.90 4.00
Urval 2 17.64 14.70 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.64 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

632

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

63

Under HT2015 sökte 632 personer till Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 55 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 45 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.15 0.80 0.00
Urval 2 16.70 15.06 0.75
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 629 personer till Byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 48 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 40 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro