Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29309

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 18.60 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.21 18.60 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1987

Antagna urval 1

153

Antagna urval 2

108

Under HT2020 sökte 1987 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 153 personer i det första urvalet varav 86 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 63 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.11 18.49 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.43 17.07 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.11 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1131

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

120

Under VT2020 sökte 1131 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 350 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 92 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 67 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 18.70 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.01 18.70 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1869

Antagna urval 1

153

Antagna urval 2

107

Under HT2019 sökte 1869 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 315 i första hand. Totalt antogs 153 personer i det första urvalet varav 75 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 53 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 18.07 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.96 17.71 1.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1262

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

105

Under VT2019 sökte 1262 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 353 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 82 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 55 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.40 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.84 18.46 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2356

Antagna urval 1

139

Antagna urval 2

93

Under HT2018 sökte 2356 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 139 personer i det första urvalet varav 79 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 93 personer varav 53 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.77 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.14 17.25 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1454

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

120

Under VT2018 sökte 1454 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 346 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 88 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 59 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.08 1.15 3.50
Urval 2 18.65 18.08 1.15 3.50
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2509

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

107

Under HT2017 sökte 2509 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 318 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 78 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 51 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.27 1.10 4.00
Urval 2 18.17 18.08 1.05 4.00
Vårterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1620

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

130

Under VT2017 sökte 1620 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 377 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 90 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 67 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.74 17.77 1.10 4.00
Urval 2 19.05 17.77 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.74 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2558

Antagna urval 1

194

Antagna urval 2

133

Under HT2016 sökte 2558 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 316 i första hand. Totalt antogs 194 personer i det första urvalet varav 98 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 133 personer varav 75 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.65 1.15 3.50
Urval 2 18.13 17.65 1.10 3.50
Vårterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1754

Antagna urval 1

179

Antagna urval 2

117

Under VT2016 sökte 1754 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 429 i första hand. Totalt antogs 179 personer i det första urvalet varav 89 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 117 personer varav 66 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.23 1.20 4.00
Urval 2 18.75 18.00 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2668

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 2668 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 331 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 80 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 53 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 18.41 1.10 4.00
Urval 2 18.20 17.76 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 18.41 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1778

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

95

Under VT2015 sökte 1778 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 321 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 72 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 48 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 18.50 1.15 0.00
Urval 2 19.20 18.50 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2787

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 2787 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 300 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 55 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 40 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 19.20 1.05 0.00
Urval 2 18.40 18.30 1.05
Vårterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1627

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

85

Under VT2014 sökte 1627 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 326 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 59 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 39 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro