Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19408

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.92 13.72 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.65 13.72 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet antagningspoängen 12.92 i urvalsgrupp BI, 13.72 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 506 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 10 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 6 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 13.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 444 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 11 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 8 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.89 13.56 0.20 0.00
Urval 2 11.71 0.20
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet antagningspoängen 11.89 i urvalsgrupp BI, 13.56 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 517 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 11 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 8 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 14.84 0.45 3.00
Urval 2 13.78 13.33 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet antagningspoängen 14.77 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

631

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 631 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 11 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 8 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.51 0.45 3.00
Urval 2 13.70 13.03 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

590

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 590 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 13 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.77 0.55 4.00
Urval 2 15.70 14.59 0.45 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

528

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 528 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 7 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 3 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro