Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19409

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 13.72 0.45 0.00 4.00
Urval 2 15.38 13.13 0.05 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 13.72 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

407

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 407 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.28 14.35 0.30 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 13.28 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 330 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 13.54 0.30 0.00 4.00
Urval 2 13.30 12.00 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 313 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.00 0.55 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

375

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 375 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.92 0.50 4.00
Urval 2 14.28 12.98 0.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 515 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 15.04 0.45 4.00
Urval 2 13.60 13.53 0.05
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 457 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.03 0.50 0.00
Urval 2 13.70 12.66 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.03 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 368 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Örebro universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro