Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59711

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 15.50 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.69 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 500 personer till Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 57 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 50 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 12.73 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.85 12.73 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 12.73 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 489 personer till Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 52 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 45 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.06 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.65 15.99 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

559

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 559 personer till Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 46 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 42 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 15.21 0.70 0.00
Urval 2 13.30 15.20 0.45
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 522 personer till Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 43 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro